Ribolovne dozvole

CIJENE:

 

 Godišnja dozvola :

 

- od 15 do 18 godina i žene: ......................... 200,00 kn

- za starije od 18 godina: .............................. 400,00 kn

- HRVI : ......................................................... 400,00 kn

 

Dnevna dozvola :

 

- 150,00 kn - sve vode

-   60,00 kn - jezero Sinjac

 

- dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupovine dozvole i datuma navedenog u dozvoli

 

Vodič (gajder) :

 

- obavezno za strane državljane ................... 400,00 kn dnevno

 

 

Najam opreme za ribolov:

 

- 400,00 kn dnevno

 

 

Škola ribolova - fly fishing :

 

- 100,00 kn sat

 

Naknada

- 100,00 kn naplačuje se sukladno čl. 22, st. 2 Zakona., te nije povezana sa cijenom ribolovne dozvole.

 

 

INFORMACIJE O KUPOVINI DOZVOLA :
 

- Nenad Salopek .......... 098 241 321

- Ivo Šalić (ribočuvar).....091 761 22 83

- bz.klek@hi.ht.hr

- kontakt obrazac - web