Rijeka Vrnjika

Vrnjika
Vrnjika


Izvire u podnožju masiva Male Kapele, nedaleko zaseoka Kunić. Nizvodno, nedaleko izvora sagrađeno je ribogojilište. Svojim dužinom od 11,5 km mirnim tokom protječe pokraj zaselaka Kunić, Boce, Međeđak i Latin u smjeru jugoistoka, prema ušću u rijeku Dretulju u mjestu Plaški. Prosječna širina rijeke iznosi 6 m, dok sveukupna površina iznosi 6,9 ha. Gornji dio toka od izvora do Bocinog brda u Domovinskom ratu bila je linija razgraničenja, te postoji velika opasnost od zaostalih minsko eksplozivnih naprava koje do sada još nisu uklonjene, te se stoga zabranjuje obavljanje ribolova od izvora do zaseoka Kunić.

Od ribljih vrsta zastupljeni su : potočna pastrva (Salmo trutta), kalifornijska pastrva (Onchorhynchus mykiss), klen (Leuciscus cephalus), pijor (Phoxinus phoxinus), tivuška (Barbatula barbatulus), potočna mrena (Barbus meridionalis) i peš (Cottus gobio).